Narva ja Virumaa kandideerimine Euroopa kultuuripealinnaks kujuneb just selliseks, millisena me seda ise näha soovime. Kirjuta meile üritustest ja projektidest, mida sooviksid Narva ja/või Virumaa heaks ära teha.

Narva 2024 kultuuripealinna kandidatuuri programm koosneb kolmest osast:

  • „Peidus kultuur“ otsib ideid, et tutvustada Narva ilmekat isetekkelist kultuuri ning väärtustada linna kordumatut eripära.
  • „Piiridel ja piirideta kunst”  pakub põnevat mänguruumi julgetele kunstiprojektidele, mis testivad nii kehtivaid valdkondlikke kui ka ka riiklikke ja rahvuslikke piire.
  • „Hüpe tulevikku” otsib ideid Narvale värskete tulevikulahenduste loomiseks.

Kuna Narva kandideerib Euroopa kultuuripealinna tiitlile koos kogu Virumaaga, on oodatud algatused, mis toimuvad üle kogu regiooni. Teretulnud on erinevat mastaapi algatuste ideed – külapeost kuni rahvusvaheliste festivalide ja koostööprojektideni. Tegemist on ideevooruga, huvipakkuvaid projekte arendatakse programmitiimiga koostöös edasi.