eesmärkMitmed viimaste aastate Euroopa kultuuripealinna tiitlit kandnud linnad on kasutanud seda võimalusena tööstusajastu lõppedes leida uus identiteet ning elavdada nii kohalikku kultuurielu kui ka uusi majandussektoreid. Narva 2014 kandideerimisprotsess võimaldab kogu post-industriaalse regiooni arengu ümbermõtestamist ja taaskäivitust lisaks tiitliaastale ka sellele eelneval ja järgneval perioodil.

Eestis:

  • uute võimaluste loomine kohalikule kogukonnale, sh uute töökohtade loomine eeskätt kultuuri-, turismi- ja teenindussektoris; väikeettevõtluse hoogustamine
  • kohaliku kultuurielu elavdamine ja mitmekesistamine
  • Narva muutmine Eesti üheks populaarsemaks siseturismi sihtkohaks
  • mitmekeelse ja multikultuurse kogukonna lähendamine ja liitmine ühise eesmärgi nimel

Rahvusvaheliselt:

  • Narva tugevuste, võimaluste ja ainulaadsuse rõhutamise läbi positiivse uudisvoo
  • Narva muutmine üha populaarsemaks välisturismi sihtkohaks
  • rahvusvaheliste projektide algatamine koos partneritega Euroopast ja Venemaalt
  • rahvusvaheliste suursündmuste ja ürituste toomine Narvasse